ទីក្រុង​មរកត

On the coast of Sihanoukville, there is a unique tropical climate and always the warm crystal-clear sea. Here, we want to announce our new project in Cambodia “Morakot City”. The complex is located on the coast of the Gulf of Siam, on one of the best beaches of the city of Sihanoukville. “Morakot City”, one of the most beautiful and convenient projects of the elite real estate on the coast of all South East Asia, in which we aspire to realize the desire of our clients to have first class apartments on seacoast for a comfortable and qualitative life. The elite living complex was designed as habitation of a high class of individuals corresponding to the modern requirements and standards. Along with the highest-quality materials used in building of the apartments, we have provided commercial and office accommodations at the highest level of technical equipment and of comfort, and have given great value to development all external and internal infrastructure. Already in the near future we will have completed everything necessary for a quiet home life, business, the best entertainment and peaceful rest and relaxation.

The high-rise architecture is not characteristic for Cambodia, and for long time it was considered as inaccessible luxury. But times have changed; living and commercial real estate in high-rise buildings is considered a symbol of success and good taste. We have all needed preconditions to embody everything for a quality life.Thereby we have begun a new period in development of modern architecture, and of high-rise buildings in Cambodia, and “Morakot City” will become the best living complex in a fine resort city of Cambodia – Sihanoukville.

The elite living complex,”Morakot City”, represents a small city designed under individual projects and consisting of three 25 floors buildings, country houses and townhouses. The apartments have a widely ranging area, from 50 м2 to 300 м2, each with its own terrace and pool . Here there are all the necessary amenities: sports and entertainment centers, supermarkets and shops, restaurants and bars, even children’s playgrounds protected by a two-level parking place. We have tried to take all the best and to collect in one place that you could rejoice in each day and never be burdened with household problems. On the one hand “Morakot City” is a virgin tropical wood, on the other – a beach with snow-white pristine sand and the infinite dark blue sea from which you are separated by no more than 50 metres and it`s always at your disposal.right on the sand, there is a cafe, a bar, boats for hire, etc.

At designing “Morakot City” we tried to provide all that is necessary for comfortable residing and rest, but have paid the big attention and to business, especially for our visitors’ convenient parking lots of cars and business the centre for carrying out of corporate actions are equipped. All buildings “Morakot City” are equipped by the broadband Internet, satellite TV and systems of reserve electrosupply. The complex territory is round the clock protected.

The coast of Sihanoukville has a unique tropical climate, where always the warm crystal-clear sea are completely without winds and storms, and one of the most beautiful climates in the world, which will delight you with its originality and riches of natural fauna. Welcome! please come enjoy this natural magnificence!

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

ផ្សែងប្លាក

%d bloggers like this: